Bánh Sinh Nhật

Hiển thị 1–16 trong 68 kết quả

American cheese Cake - Giá: 450.000 VNĐ

Nguyên liệu :
Biscuit. Nước cốt chanh. Lòng đỏ trứng gà Whipping cream

Mua hàng

Bánh hoa kem bơ - Giá: 450.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem bơ NewZealand
Size: 22cm

Mua hàng

Bánh hoa kem bơ - Giá: 500.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem bơ NewZealand
Size: 22cm

Mua hàng

Bánh hoa kem bơ - Giá: 500.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem bơ NewZealand
Size: 22cm

Mua hàng

Bánh hoa kem bơ - Giá: 500.000 VNĐ

Nguyên liệu :
Gato. Kem bơ NewZealand
Size : 22cm

Mua hàng

Bánh hoa kem bơ - Giá: 500.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem bơ NewZealand
Size 22cm

Mua hàng

Bánh hoa kem bơ - Giá: 500.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem bơ NewZealand
Size 22cm

Mua hàng

Bánh hoa kem bơ - Giá: 500.000 VNĐ

Mua hàng

Birthday Cake - Giá: 400.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem bơ.Chocolate
Size : 22cm

Mua hàng

Birthday Cake - Giá: 400.000 VNĐ

Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake - Giá: 400.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato, Kem tươi, Trái cây tươi theo mùa
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake - Giá: 400.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato, Kem tươi
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake - Giá: 450.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake - Giá: 450.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Chocolate đen
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake - Giá: 400.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake - Giá: 450.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi
Size: 22cm

Mua hàng
0902544888