Quà biếu tết

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hộp V.I.P 03 - Giá: 1.999.000 VNĐ

01 chai rượu vang pháp chile

01 hộp kẹo chocolate Rocher

01 hộp trà Ô Long

01 hộp kẹo dừa Rafaello (Nga)

Mix các loại cookie hanmade

Hộp V.I.P 02 - Giá: 1.839.000 VNĐ

01 chai Mecallan (Glenfidich hoặc Glanlivet)

01 hộp kẹo chocolate Rocher

01 hộp trà Ô Long

01 hộp kẹo dừa Rafaello (Nga)

Mix các loại cookie hanmade

Hộp V.I.P 01 - Giá: 1.999.000 VNĐ

01 chai rượu vang pháp chile

01 hộp kẹo chocolate Rocher

01 hộp trà Ô Long

01 hộp kẹo dừa Rafaello (Nga)

Mix các loại cookie hanmade

Hộp thịnh vượng - Giá: 690.000 VNĐ

01 hộp chocolate Linker (Thụy Sỹ)

Mix 4 loại hanmade đặc biệt

Hộp phú quý 03 - Giá: 1.150.000 VNĐ

01 hộp chocolate Rocher

01 hộp trà Ô Long

01 hộp kèo dừa Rafaello (Nga)

Mix 4 loại hanmade đặc biệt

Hộp phú quý 02 - Giá: 950.000 VNĐ

01 hộp chocolate Rocher

01 hộp trà Ô Long

01 hộp kèo dừa Rafaello (Nga)

Mix 4 loại hanmade đặc biệt

Hộp phú quý - Giá: 950.000 VNĐ

01 hộp chocolate Rocher

01 hộp trà Ô Long

01 hộp kèo dừa Rafaello (Nga)

Mix 4 loại hanmade đặc biệt

Hộp phát tài - Giá: 1.250.000 VNĐ

01 chai rượu vang pháp chile

Mix 4 loại cookie hanmade

Hộp phát lộc - Giá: 1.250.000 VNĐ

01 chai rượu vang pháp chile

Mix 4 loại cookie hanmade

Giỏ mùa xuân - Giá: 1.839.000 VNĐ

01 chai rượu vang pháp chile

01 hộp kẹo chocolate Rocher

01 hộp kẹo dừa Rafaello (Nga)

01 hộp bánh quy Desobry (Bỉ)

Mix các loại cookie hanmade

Giỏ mùa hạ - Giá: 1.839.000 VNĐ

01 chai rượu vang pháp chile

01 hộp kẹo chocolate Rocher

01 hộp kẹo dừa Rafaello (Nga)

01 hộp bánh quy Desobry (Bỉ)

Mix các loại cookie hanmade

Giỏ mùa thu - Giá: 1.839.000 VNĐ

01 chai rượu vang pháp chile

01 hộp kẹo chocolate Rocher

01 hộp kẹo dừa Rafaello (Nga)

01 hộp bánh quy Desobry (Bỉ)

Mix các loại cookie hanmade

Giỏ mùa đông - Giá: 1.839.000 VNĐ

01 chai rượu vang pháp chile

01 hộp kẹo chocolate Rocher

01 hộp kẹo dừa Rafaello (Nga)

01 hộp bánh quy Desobry (Bỉ)

Mix các loại cookie hanmade

Hộp an khang - Giá: 790.000 VNĐ

01 hộp chocolate Linker (Thụy Sỹ)

Mix 04 loại cookie handmade đặc biệt

Contact Me on Zalo