Chính sách vận chuyển và giao nhận

Thông thường madamehuong.vn xử lý vận chuyển đơn hàng cho khách hàng theo thời gian đã thỏa thuận với khách hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

Nhân viên madamehuong.vn liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể xác nhận đơn hàng.

Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.

Đối tác cung cấp hàng cho madamehuong.vn chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao  hàng bị chậm.

Đối tác vận chuyển hàng hóa cho madamehuong.vn bị chậm trễ trong việc xử lý giao nhận.