Bánh Sinh Nhật

Hiển thị 17–32 trong 68 kết quả

Birthday Cake - Giá: 450.000 VNĐ

NGuyên liệu:
Gato. Kem tươi. Chocolate
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake - Giá: 500.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake - Giá: 500.000 VNĐ

Nguyên liệu :
Gato. Kem tươi
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake - Giá: 400.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi
Size : 22cm

Mua hàng

Birthday Cake – 15 - Giá: 450.000 VNĐ

Nguyên liệu: Gato. Kem tươi. Chocolate
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake – 17 - Giá: 450.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Chocolate
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake – 18 - Giá: 450.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Chocolate
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake 19 - Giá: 500.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Chocolate
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake-16 - Giá: 450.000 VNĐ

Nguyên liệu: Gato. Kem tươi. Chocolate
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cream Cake - Giá: 400.000 VNĐ

Mua hàng

Black Forest - Giá: 350.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato đen. Dark Cherry. Chocolate đen
Size: 18cm

Mua hàng

Black Velvet - Giá: 400.000 VNĐ

Nguyên liệu :
Bạt black velvet. Kakao đen. Cream cheese Nước cốt chanh. Bơ Newzealand
Size : 24cm

Mua hàng

Capucino Cake - Giá: 300.000 VNĐ

Mua hàng
0975402588