Bánh sinh nhật cho bé

Hiển thị 1–16 trong 19 kết quả

Birthday Cake - Giá: 400.000 VNĐ

Nguyên liệu: Gato. Kem tươi. Chocolate trắng
Size : 22cm

Mua hàng

Fresh Cream 2 tầng - Giá: 700.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng
Size:
22-24cm 26-28cm

Mua hàng

Fresh Cream 2 tầng - Giá: 700.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng
Size: 22-24cm 26-28cm

Mua hàng

Fresh Cream 2 tầng - Giá: 700.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng
Size: tầng 1 22-24cm
tầng 2 26-28cm

Mua hàng

Fresh Cream Cake - Giá: 350.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng
Size : 24cm

Mua hàng

Fresh Cream Cake - Giá: 350.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng. bạt Gato
Size : 24cm

Mua hàng

Fresh Cream Cake - Giá: 350.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng
Size: 22cm

Mua hàng

Fresh Cream Cake - Giá: 400.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng
Size: 24cm

Mua hàng

Fresh Cream Cake - Giá: 400.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng
Size : 24cm

Mua hàng

Fresh Cream Cake - Giá: 350.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng
Size : 24cm

Mua hàng

Fresh Cream Cake - Giá: 350.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng
Size: 24cm

Mua hàng

Fresh Cream Cake - Giá: 300.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng
Size : 22

Mua hàng

Fresh Cream Cake - Giá: 400.000 VNĐ

Mua hàng

Fresh Cream Cake - Giá: 400.000 VNĐ

Nguyên liệu :
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng
Size: 24cm

Mua hàng

Fresh Cream Cake - Giá: 350.000 VNĐ

Nguyên Liệu:
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng
Size : 24cm

Mua hàng

Fresh Cream Cake - Giá: 400.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Sô cô la trắng
Size: 24cm

Mua hàng
0902544888