Bánh trung thu

Hết hàng

Hà Thành Xanh - Giá: 790.000 VNĐ

Mua hàng

Hà Nội - Giá: 280.000 VNĐ

Mua hàng
Hết hàng

Phan Đình Phùng Phố - Giá: 480.000 VNĐ

Mua hàng
Hết hàng

Hộp Vip - Giá: 1.839.000 VNĐ

Mua hàng
Hết hàng

Thăng Long - Giá: 990.000 VNĐ

Mua hàng
Hết hàng

Hà Thành Đỏ - Giá: 790.000 VNĐ

Mua hàng

Đồng Xuân Phố - Giá: 310.000 VNĐ

Mua hàng
Hết hàng
Hết hàng

Hàng Gai Phố - Giá: 480.000 VNĐ

Mua hàng
Hết hàng

Hàng Đào Phố - Giá: 480.000 VNĐ

Mua hàng
Hết hàng

Hàng Đường Phố - Giá: 580.000 VNĐ

Mua hàng
Hết hàng

Tạ Hiện Phố - Giá: 420.000 VNĐ

Mua hàng
Hết hàng

Tràng Tiền Phố - Giá: 540.000 VNĐ

Mua hàng

Hàng Bài Phố - Giá: 160.000 VNĐ

Mua hàng

Bánh sinh nhật

Birthday Cake 19 - Giá: 500.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Chocolate
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake – 18 - Giá: 450.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Chocolate
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake – 17 - Giá: 450.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem tươi. Chocolate
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake-16 - Giá: 450.000 VNĐ

Nguyên liệu: Gato. Kem tươi. Chocolate
Size: 22cm

Mua hàng

Birthday Cake – 15 - Giá: 450.000 VNĐ

Nguyên liệu: Gato. Kem tươi. Chocolate
Size: 22cm

Mua hàng

Women’s day Cake 2 - Giá: 1.200.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem, đường fondant
Size 20cm, cao 15cm

Mua hàng

Women’s day Cake 1 - Giá: 1.200.000 VNĐ

Nguyên liệu:
Gato. Kem, đường fondant
Size 20cm, cao 15cm

Mua hàng